Siirry suoraan sisältöön

Seloste tietosuojasta ja asiakastietojen käsittelystä ja käytöstä

Kotipalvelu Hilja ja Hannes Oy asiakkaille 

Verkkosivustomme osoite
https://hiljajahannes.fi

Rekisterinpitäjä                                          
Kotipalvelu Hilja ja Hannes Oy, 3161039-7

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
Tarja Pohjanväre 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot 
Tarja Pohjanväre, kotipalvelu@hiljajahannes.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakastieto rekisteri 

Henkilötietojen käsittelyn peruste               
Asiakkaiden ja heidän omaisten/edunvalvojien yhteystietojen ylläpito ja muutokset.

Henkilötietojen sisältö
Rekisterinpitäjän palvelussa käsiteltävien henkilötietoihin sisältyy asiakassuhteen ja toimeksiannon kannalta olennaiset tiedot eli yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero sekä tarvittaessa sähköpostiosoite, asiakasviestit, henkilötunnus, omaisten/edunvalvojan tiedot.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Asiakas, tarvittaessa viranomaisten rekisterit, yhteistyö kunnat ja kaupungit, yhteistyö kumppanit. 

Tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä tietoja käsitellä EU/ETA-alueen ulkopuolella. 

Rekisterin suojausperiaatteet
Rekisteri sijaitsee palvelussa, joka on teknisesti suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin, jotka ovat vain tietojen käsittelyyn oikeutettujen henkilöiden tiedossa. 

Tietojen säilytysaika
Rekisterinpitäjä säilyttää asiakkaan tietoja niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty ja käsitelty tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. (Sosiaali-ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista).

Rekisteröidyn oikeudet 
Rekisteröidyllä (asiakkaalla) on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsyä omiin henkilötietoihinsa, kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka pyytää käsittelyn rajoittamista. 

Muut rekisterinpitäjän oikeudet
Yritys on rekisterinpitäjä suhteessa omiin asiakkaisiinsa. Kotipalvelu Hilja ja Hannes Oy hoitaa esimerkiksi laskujen lähetyksen ja saatavien perinnän, joten Kotipalvelu Hilja ja Hannes Oy on asiakkaansa henkilötietojen käsittelijä. 

Kaikki tietosuoja-asetusta koskevat yhteydenotot tulee osoittaa rekisterinpitäjälle. Tiedot voidaan poistaa tilanteissa, joissa joku muu lainsäädäntö kuten terveydenhuoltolakiin liittyvä, ei aseta esteitä tietojen välittömälle poistamiselle.